Obchodní podmínky

1.) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu U Pinkasu.cz potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2.) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

E-shop U Pinkasu.cz Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail provoz@upinkasu.cz.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

3.) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do jednoho dne, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4.) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnosti zaplacení zboží :

  • osobní odběr v restauraci U Pinkasů a platba na místě
  • bezhotovostní platba předem a osobní odběr v restauraci U Pinkasů
  • dobírkou - poplatek za dobírku 80,-Kč
  • bezhotovostní platba předem + doporučená zásilka 80,- Kč

Zboží může být uloženo max. jeden měsíc, po uplynutí této doby účtujeme skladné 2,- Kč / pracovní den.

5.) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu provozovny – Restaurace U  Pinkasů, Jungmannovo náměstí 16, 110 00  Praha 1, kompletní, nepoškozené a v limitu 14 dnů.
Zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
Vracené zboží musí být v zcela v původním stavu (nepoužité). Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.
Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:
- vrácením hodnoty vraceného zboží na účet - bez poplatku do 10 dnů od obdržení daného zboží, nebo složenkou na adresu - poplatek za složenku činí 41,- Kč
- zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).

6.) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu U Pinkasů.cz bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží ještě nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

7.) REKLAMACE A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop U Pinkasu.cz provozovaný společností Adria-Neptun s.r.o., Václavské náměstí 26, Praha 1 žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím, důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele Česká Pošta a.s.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2. zboží zašlete jako doporučenou zásilku nebo balík (ne dobírkou) na adresu provozovatele Restaurace U Pinkasů, Jungmannovo náměstí 16, 110 00  Praha 1, nebo jej osobně dopravte
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací  Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

8.) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu U Pinkasu.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové.

Zákazník má možnost v případě nevyzvednutí zboží do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 40,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady.

9.) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů e-shop U Pinkasu.cz  provozovaný společností ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se, prosím, na společnost ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1. Objednávkou kupující stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.


Zpět Vytisknout tuto str.nku Pridat stranku do oblibenych polozek Zpet na za.atek stranky
Obchodní podmínky - Restaurace U Pinkasů 1 Obchodní podmínky - Restaurace U Pinkasů 2 Obchodní podmínky - Restaurace U Pinkasů 3