Pavel Josef Šafařík

Pavel Josef Šafařík byl historik a jazykovědec, významný představitel slavistiky, básník.

Narodil se jako syn evangelického faráře v Kobeliarově na východním Slovensku a své první vzdělání získal u svého otce. V roce 1805 odešel na gymnázium do Rožňavy a později do Dobšiné.

Už za studií na německém evangelickém lyceu v Kežmaroku psal P. J. Šafařík básně v duchu jungmannovské generace. Již v roce 1814 vydal knížku básní Tatranská múza s lýrou slovanskou. O rok později odešel Šafařík na teologická studia do Jeny. Věnoval se však nejvíce jazykozpytu, dějepisu, filozofii a estetice. Po dvou letech se vrátil do Bratislavy, kde se stal vychovatelem v šlechtické rodině, s níž pobýval i v Pešti. V Bratislavě také začalo přátelství P. J. Šafaříka s Františkem Palackým, tehdy rovněž vychovatelem. Prvním výsledkem jejich spolupráce byl spis z roku 1818 Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.

Na podzim roku 1819 nastoupil Šafařík místo profesora na pravoslavném gymnáziu v Novém Sadu, později se stal jeho ředitelem. V roce 1825 byl pro své náboženské přesvědčení propuštěn, čímž mu byla téměř znemožněna existence. V roce 1833 byly získány ze soukromé sbírky pořádané Františkem Palackým prostředky, aby se mohl odstěhovat s rodinou do Prahy a začít vědeckou práci. Existenční zajištění našel jako redaktor Světozoru a v letech 1837 - 47 v nevděčném úřadu cenzora beletrie. Přitom byl v letech 1838 - 43 redaktorem časopisu Českého muzea a zároveň kustodem v Univerzitní knihovně. V roce 1848 se Šafařík stal spolu s Františkem Palackým předsedou Slovanského sjezdu a stoupencem austroslavistického programu. V 50. letech se věnoval převážně své vědecké práci. Byl ve styku se všemi tehdejšími evropskými slavisty a historiky Slovanstva. V mnohých otázkách byl uznávanou autoritou.

Kolikrát se však sešel s Františkem Palackým právě U Pinkasů už dnes nikdo nespočítá.


Zpět Vytisknout tuto str.nku Pridat stranku do oblibenych polozek Zpet na za.atek stranky
Srdečně Vás zveme do centra Prahy k oslavě Silvestra a počátku Nového roku 2020 do všech prostor naší Restaurace U Pinkasů, kde již tradičně od 20:00 hodin tento večer nabízíme skvělou silvestrovskou nabídku za jednotnou cenu 2019,- Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Polední menu Polední menuChcete vědět co jsme pro vás připravili k obědu?
Rezervace stolu Rezervace stolu...aneb co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek! Recept od Pinkasů Recept od Pinkasů...pro tento týden.

Pavel Josef Šafařík - Restaurace U Pinkasů 1 Pavel Josef Šafařík - Restaurace U Pinkasů 2 Pavel Josef Šafařík - Restaurace U Pinkasů 3